top of page
Bull-02
Bull-05
Bull-04
Bull-01
Bull-03
BULL

• Outdoor Bench ม้านั่งสนาม 

• W x D x H(Cm.)

• 180 x 45 x 45

ม้านั่งไม้ ไม้เนื้อแข็ง สำหรับงานกลางแจ้ง ขาคอนกรีตผสม รูปทรงเรียบง่าย พร้อมเพิ่ม Function กระถางใส่ต้นไม้  ใส่หินตกแต่งตามความต้องการ

ราคา/Price : 8,300-

bottom of page