top of page
A02
A01
A03
A05
005
A04
CoCo

• Outdoor Bench ม้านั่งสนาม 

• W x D x H(Cm.) 

• 150 x 40 x 45

ม้านั่งไม้เนื้อแข็ง - ไม้เต็ง คานไม้ชิ้นใหญ่ รูปทรงเรียบง่ายแข็งแรง  สามารถจัดวางได้หลากหลาย เข้าได้กับทุกพื้นที่

 

ราคา/Price : 8,500.-

(ไม้เนื้อแข็ง)

ราคา/Price : 12,500.-

(ไม้สัก)

bottom of page