top of page
CROSS-D-02
CROSS-D-01
CROSS-D

• Outdoor Bench ม้านั่งสนาม 

• W x D x H(Cm.)

• 150 x 43 x 45

ม้านั่งสนามไม้ โครงสร้างเหล็กพ่นกันสนิม โมเดิร์น ขาไขว้ แข็งแรง ทน ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถจัดวางได้หลากหลาย

ราคา/Price : 12,500-

bottom of page