top of page
DSC01704-C2
DSC01691-C2
DSC01697-C
HORIZON Collection

เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งไม้เนื้อแข็ง โครงสร้างสแตนเลส Stainless  สำหรับงานกลางแจ้ง ใช้ไม้เต็งไม้เนื้อแข็งเคลือบ Woodstain  ปกป้องผิวจากแสงแดด UV น้ำและความชื้น  รูปทรงทันสมัย เรียบง่ายเหมาะสำหรับงาน สามารถจัดวางได้หลากหลาย เข้าได้กับทุกพื้นที่

bottom of page