top of page
ค้นหา

เคล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย

เคล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย

เสริมดวงให้บ้าน ปีนี้ต้องรับทรัพย์

“โต๊ะกินข้าว” เป็นจุดที่คนในบ้านมีการใช้งานบ่อยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเล็กการรับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพูดคุยและสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดโต๊ะกินข้าวจึงมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้งานจริงและเพื่อความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน ศาลาบ้านสวน ขอแนะนำหลัก ฮวงจุ้ยสำหรับโต๊ะกินข้าว ง่ายๆให้นำไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและโชคลาภ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
เคล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย เสริมดวงให้บ้าน ปีนี้ต้องรับทรัพย์

“โต๊ะกินข้าว” เป็นจุดที่คนในบ้านมีการใช้งานบ่อย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเล็ก การรับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพูดคุยและสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดโต๊ะกินข้าวจึงมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้งานจริงและเพื่อความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน ศาลาบ้านสวน ขอแนะนำหลัก ฮวงจุ้ยสำหรับโต๊ะกินข้าว ง่ายๆให้นำไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและโชคลาภ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

 

“โต๊ะกินข้าว” เป็นจุดที่คนในบ้านมีการใช้งานบ่อยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเล็กการรับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพูดคุยและสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดโต๊ะกินข้าวจึงมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้งานจริงและเพื่อความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน ศาลาบ้านสวน ขอแนะนำหลัก ฮวงจุ้ยสำหรับโต๊ะกินข้าว ง่ายๆให้นำไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและโชคลาภ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
เคล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย เสริมดวงให้บ้าน ปีนี้ต้องรับทรัพย์

ตำแหน่งที่วางโต๊ะกินข้าว

สิ่งแรกที่คุณควรทำคือ การจัดวางตำแหน่งของโต๊ะกินข้าวให้เหมาะสม โดยที่คุณสามารถวางโต๊ะไว้ใกล้กับห้องครัวจะเป็นมุมซ้ายหรือขวาก็ได้ เพราะด้วยตำแหน่งดังกล่าวมีความเชื่อว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะนำมาซึ่งความสุขและยังช่วยขจัดปัญหาทางการเงินให้มีความราบรื่นมากขึ้นด้วย ส่วนตำแหน่งต้องห้าม ในการจัดวางโต๊ะกินข้าว คือบริเวณห้องครัวที่มีเตา ควัน กลิ่นต่างๆ รวมถึงจุดที่กลิ่นห้องน้ำโชยออกมา เพราะนี่คือพลังทางด้านลบส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้าน ส่วนใครเป็นนักธุรกิจอย่าวางโต๊ะกินข้าวตรงข้ามประตูหรือใกล้ทางเข้าออกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้การค้าขายมีปัญหา และไม่ควรวางโต๊ะไว้ใต้คาน ไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพ และสภาวะอารมณ์ของคนในบ้าน

“โต๊ะกินข้าว” เป็นจุดที่คนในบ้านมีการใช้งานบ่อยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเล็กการรับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพูดคุยและสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดโต๊ะกินข้าวจึงมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้งานจริงและเพื่อความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน ศาลาบ้านสวน ขอแนะนำหลัก ฮวงจุ้ยสำหรับโต๊ะกินข้าว ง่ายๆให้นำไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและโชคลาภ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
เคล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย เสริมดวงให้บ้าน ปีนี้ต้องรับทรัพย์

ขนาดของโต๊ะกินข้าว

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากคือขนาดของโต๊ะกินข้าว ที่ควรคำนึงถึงขนาดพื้นที่ของห้องครัวหรือห้องทานข้าว รวมไปถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในทางฮวงจุ้ยโต๊ะกินข้าวเองก็เชื่อว่าขนาดของโต๊ะกินข้าวต้องเหมาะสมกับขนาดครอบครัวด้วยเช่นกัน เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

บางศาสตร์ ต้องวางเก้าอี้เพิ่ม 1 คู่ นับจากจำนวนคนในบ้าน เพราะนอกจากจะเป็นการสำรองที่นั่งให้กับผู้มาเยือนแล้ว ยังสื่อถึงการเว้นที่ให้บรรพบุรุษมาร่วมโต๊ะทานอาหาร ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของคนในครอบครัวอีกด้วย

“โต๊ะกินข้าว” เป็นจุดที่คนในบ้านมีการใช้งานบ่อยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเล็กการรับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพูดคุยและสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดโต๊ะกินข้าวจึงมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้งานจริงและเพื่อความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน ศาลาบ้านสวน ขอแนะนำหลัก ฮวงจุ้ยสำหรับโต๊ะกินข้าว ง่ายๆให้นำไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและโชคลาภ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
เคล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย เสริมดวงให้บ้าน ปีนี้ต้องรับทรัพย์

รูปทรงของโต๊ะกินข้าว

โต๊ะทรงกลมหรือทรงโค้งมน เป็นทรงมงคลในทางฮวงจุ้ยที่เหมาะสมต่อการจัดโต๊ะกินข้าวมากที่สุด เนื่องจากโต๊ะทรงนี้มีความหมายสื่อถึงความสมดุลและความมั่งคั่งร่ำรวย หากโต๊ะที่บ้านเป็นมุมฉาก ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการนำผ้าปูโต๊ะมาคลุม หรือนำของตกแต่งบ้านมาวางไว้ด้านตรงข้าม เช่น โคมไฟ แจกัน กระถางไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ส่วนอีกหนึ่งวิธีก็คือ การปรับเปลี่ยนทิศทางให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก็จะช่วยให้ชีวิต หน้าที่การงาน และสุขภาพของคนในครอบครัว มีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น

“โต๊ะกินข้าว” เป็นจุดที่คนในบ้านมีการใช้งานบ่อยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเล็กการรับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพูดคุยและสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดโต๊ะกินข้าวจึงมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้งานจริงและเพื่อความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน ศาลาบ้านสวน ขอแนะนำหลัก ฮวงจุ้ยสำหรับโต๊ะกินข้าว ง่ายๆให้นำไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและโชคลาภ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
เคล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย เสริมดวงให้บ้าน ปีนี้ต้องรับทรัพย์

ท็อปโต๊ะกินข้าว ก็สำคัญ

การเลือกท็อปโต๊ะกินข้าวก็ใช้หลักการเดียวกับการพิจารณาขนาดและรูปร่าง กล่าวคือ คุณสามารถเลือกวัสดุได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้หรือกระเบื้องหินอ่อน เพียงแต่พยายามหลีกเลี่ยงท็อปโต๊ะกระจกใส เพราะจะทำให้พลังชี่ที่หมุนเวียนอยู่ภายในบ้านลดลง แต่ถ้าหากซื้อมาแล้วหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ควรหาผ้ามาคลุมท็อปโต๊ะ หรือตกแต่งตรงกลางโต๊ะด้วยไม้และน้ำ ทั้ง 2 อย่างนี้จะช่วยสะท้อนพลังชี่ให้หมุนเวียนสะดวกและนำสิ่งดี ๆ เข้ามาได้ ทั้งนี้ ควรเช็กให้แน่ใจด้วยว่าของตกแต่งดังกล่าวไม่บดบังหรือปิดกั้นสายตาผู้ร่วมโต๊ะ

“โต๊ะกินข้าว” เป็นจุดที่คนในบ้านมีการใช้งานบ่อยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเล็กการรับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพูดคุยและสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดโต๊ะกินข้าวจึงมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้งานจริงและเพื่อความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน ศาลาบ้านสวน ขอแนะนำหลัก ฮวงจุ้ยสำหรับโต๊ะกินข้าว ง่ายๆให้นำไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและโชคลาภ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
คล็ด(ไม่)ลับ จัดโต๊ะกินข้าว ตามฮวงจุ้ย เสริมดวงให้บ้าน ปีนี้ต้องรับทรัพย์

แสงสว่างในพื้นที่โต๊ะกินข้าว

แสงสว่างในบริเวณโต๊ะกินข้าวมีผลทำให้พื้นที่ดูปลอดโปร่ง ไม่แออัด สร้างความสะดวกในการกินข้าวได้ ดังนั้นจึงควรจัดโต๊ะกินข้าวติดกับบริเวณที่มีหน้าต่างอยู่ใกล้ โดยมีผ้าม่านสีสว่างอยู่ด้วยเพื่อช่วยไม่ให้แสงแรงเกินไป หากไม่มีหน้าต่างก็สามารถใช้หลอดไฟโทนอุ่น ช่วยกระตุ้นในเรื่องของโชคลาภ และมีพลังธาตุไฟที่ดีเพื่อช่วยให้รู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย


 

เปลี่ยนบรรยากาศ ทานข้าวนอกบ้านบ้าง

ออกมาทานข้าว มานั่งเล่น รับแขก หรือ จะนั่งสังสรรค์กับเพื่อนๆ ในสวนบ้าง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ชีวิต มีสีสัน

อย่าลืม เลือกผลิตภัณฑ์ โต๊สนาม ม้านั่งสนาม ศาลาไม้ และ เฟอร์นิเจอร์สนาม สวยๆ จากเรา ไปตกแต่งพื้นที่พักผ่อนของท่าน ศาลาบ้านสวน ยินดีบริการและให้คำปรึกษา มาตลอด

คลิกชมรายละเอียด เฟอร์นิเจอร์สนาม

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page